DOEDAG voor leerlingen uit het basisonderwijs

Wil je onze school écht leren kennen? Kom dan naar onze DOEDAG op 21/02/2019.

Geïnteresseerde leerlingen uit de basisschool (5e en 6e leerjaar) kunnen dan met verschillende workshops kennismaken waarbij zij kunnen proeven van meerdere vakken uit het secundair onderwijs zoals:
Latijn, Engels, Duits, Spaans, wiskunde, economie, STEaM Life Science, STEaM Fluxlab, STEaM programmeren, gedragswetenschappen, expressie, burgerschap, verzorging, voeding, bouw, elektriciteit, hout en fitclass Sport.
Hieruit mag je 4 workshops kiezen die je deze dag kan proeven en beleven.

De dagindeling ziet er als volgt uit:

09u00: ontvangst en toelichting dagverloop
09u15: start workshop 1
10u05 – 10u20: pauze
10u20 – 12u00: workshop 2 & 3
12u00 – 12u50: lunchpauze
12u50 – 14u30: workshop 4

Er wordt gevraagd een lunchpakket mee te brengen. Wanneer men kiest voor sport, gelieve dan sportkledij mee te nemen en bij minder goed weer, gekleed zijn tegen koude en regen.

Inschrijven is verplicht. Dit kan telefonisch op het nummer 09 230 69 35 of via mail naar secretariaat@atheneummerelbeke.be

De school bezorgt jou een attest van aanwezigheid op onze school. Dit kan afgegeven worden aan de huidige school als bewijs dat je die dag schoolliep op onze school.