Onze school beschikt over een eigen vervoerdienst, de schoolbus die onderstaand traject volgt, die ingezet wordt om een gedeelte van de leerlingen dagelijks, over een vast parcours op te halen en terug huiswaarts te voeren. Mogen we vragen aan de ouders dat hun kinderen zouden klaarstaan als de bus komt.

Uurregeling schoolbus:

Gelieve vijf minuten voor het opgegeven uur klaar te staan aan de halte!

  • ………: ‘s morgens 7.30 uur – ‘s avonds 17.10 uur
  • ………: ‘s morgens 7.40 uur – ‘s avonds 17.00 uur
  • ………: ‘s morgens 7.50 uur – ‘s avonds 16.50 uur
  • ………: ‘s morgens 7.55 uur – ‘s avonds 16.45 uur

Ben je ziek? Ga je op een andere manier naar school?

Ouders van kinderen die in geval van ziekte of een andere reden uitzonderlijk geen gebruik maken van de bus, dienen de school of de buschauffeur te verwittigen.

  • verwittig de school -> tel:…..
  • contacteer de busbegeleider rechtstreeks ->  -> tel:….

Tarieven schoolbusvervoer:

  • Jaarabonnement : € ….
  • Weekabonnement : € ….
  • Rittenkaart : … €/rit

Onze eigen schoolbus wordt ook ingezet voor sommige klasuitstappen.