In 1955 werd onze school door het Gemeentebestuur van Merelbeke opgericht. Het ontstond door een omschakeling van de 4de graad van het lager onderwijs. In het schooljaar 1958-59 verlieten de eerste A3-gediplomeerden (mechanica + hout) de school en werd ook A4 (mechanica + hout) opgericht. Daarna volgden in 1960-61 A2-mechanica en in 1963-64 A3-elektriciteit.

In 1965-66 voerden we de A2-afdelingen elektriciteit, bouwkunde en industriële wetenschappen in. Toen was het technisch onderwijs in volle bloei en uitbreiding van de gebouwen drong zich op (1968).

In 1972-73 trad de school toe tot het onderwijs van het type 1 (VSO). Die keuze was interessant omdat er meer aandacht aan de algemene vakken en een uitgestelde beroepskeuze werd besteed. De conjunctuur in de bouwnijverheid was veelal de oorzaak van het wisselende aantal leerlingen in die afdeling. De crisisperiode in de beginjaren ’80 bracht ons ertoe om de richting bouw op technisch niveau te sluiten. Om die opleiding niet volledig af te voeren en ook door de invoering van de verlengde leerplicht tot 18 jaar werd geopteerd om een beroepsrichting bouw (5de + 6de leerjaar) te starten. Het grotere pakket praktijkuren dat eruit volgde, leidde tot een nieuwbouw (1980).

Door de invoering van de eenheidsstructuur in 1989 en de hernieuwde bloei van de bouwnijverheid besloot de inrichtende macht om in een technische opleiding houttechniek en richting bouw op beroepsniveau te splitsen. Er kwamen praktijklokalen bouw in 1990 en 1993 bij.

Op 1 september 1997 nam het Gemeenschapsonderwijs het Gemeentelijk Instituut Technisch Onderwijs (GITO) over. Vanaf het schooljaar 1999-2000 werd het KTA van de Gaversesteenweg als campus 2 toegevoegd aan KTA GITO-Merelbeke, dat campus 1 werd. Daardoor werd het studieaanbod op technisch en beroepsniveau aanzienlijk uitgebreid.