De leerlingenraad is een groep enthousiaste leerlingen die zich vrijwillig inzetten om het de leerlingen van onze school zo veel mogelijk naar hun zin te maken.

De leerlingenraad bestaat uit 2 afgevaardigden uit elke klas. Zij worden verkozen door alle leerlingen van de klas. Zij komen regelmatig samen onder de leiding van de directeur, worden geïnformeerd over allerlei lopende zaken, krijgen medezeggenschap in de planning van de examens en leren op gepaste wijze opmerkingen of suggesties formuleren i.v.m. het praktische leven op school. Op die manier leren zij de basisprincipes van participeren.