Alle regelmatig ingeschreven leerlingen van onze school zijn verzekerd voor ongevallen die gebeuren:

  • tijdens de schooluren
  • tijdens buitenschoolse activiteiten in schoolverband
  • op weg van en naar school indien dit binnen het normale tijdsbestek – de kortste en/of de veiligste heen- en terugweg is.

De schoolverzekering dekt persoonlijk lichamelijk letsel en burgerlijke aansprakelijkheid, dus GEEN materiële schade. De bepalingen en voorwaarden van deze polis kunnen ingekeken worden bij de directeur.

Wat te doen bij een ongeval:

  • U ontvangt van de school een ongevalsaangifte. Of download het hier.
  • Een gedeelte vult u zelf in terwijl het geneeskundig getuigschrift (blz 3) door de arts die de eerste zorgen toediende wordt ingevuld.
  • U vereffent zelf alle rekeningen en verzoekt uw ziekenfonds om terugbetaling. Daar zal men blad 4 van de ongevalsaangifte nl. de uitgavenstaat invullen, waaruit het door u betaalde deel van de kosten blijkt.
  • Wanneer (na volledige genezing) alle betalingen zijn verricht bezorgt u de ongevalsverklaring terug aan de schooldirectie die voor de verdere afhandeling zorgt.

 

DOWNLOAD HET ONGEVALLENFORMULIER