De ouderraad werkt constructief mee aan de verbetering van de opvoeding van onze leerlingen. Ze ondersteunt allerlei initiatieven op de school.

Zij organiseert vergaderingen en activiteiten voor de ouders van de leerlingen.

Proeven van de sfeer?

  • Deel uitmaken van de ouderraad in onze school is deel uitmaken van een zeer hechte groep gemotiveerde ouders.
  • De vergaderingen vinden dan ook afwisselend op beide scholen plaats. Het aantal leden varieert van jaar tot jaar.
  • De ouderraad is gezamenlijk voor het Popelin Lyceum en Technisch Atheneum Merelbeke.
  • De oudervereniging werkt op opbouwende wijze mee aan de opvoeding van alle leerlingen op school en thuis. Zij denkt met de directies en het schoolbestuur mee over het reilen en zeilen van de scholen, helpt mee bij individuele oudercontacten, belegt vergaderingen en activiteiten voor de ouders van de leerlingen en ondersteunt allerlei initiatieven op school.
  • De verslagen van het oudercomité liggen ter beschikking op het secretariaat van beide scholen. Of te bekijken via Smartschool.

Meer weten?

  • Contacteer: ….