Goede afspraken maken goede vrienden, in het middelbaar onderwijs is dit niet anders. Je vindt het integrale schoolreglement incl. bijdrageregeling op Smartschool of download het hier:
Schoolreglement Atheneum Merelbeke 2020-2021