Naar school gaan kost geld. Studeren ook. Schooltoelagen en studietoelagen van de Vlaamse overheid helpen om de kosten te dragen.

De bedragen zijn verschillend voor kleuters, scholieren en studenten:

  • Voor kleuters is er een vast bedrag van 93,21 euro.
  • Voor leerlingen uit het lager en secundair varieert de toelage tussen 104,86 en 1152,99 euro.
  • Voor een student in het hoger onderwijs varieert de toelage tussen 256,33 en 3966,88 euro.

2. Misschien ook voor jou
Naar schatting 1 op de 4 leerlingen en studenten heeft recht op een toelage. Je komt vlugger in aanmerking dan je denkt. Ook jij hebt misschien recht op een toelage.

3. Voorwaarden
Om een toelage te ontvangen moet je voldoen aan een aantal voorwaarden. Zo mag het inkomen niet te hoog zijn. Daarnaast zijn de nationaliteit (je bent Belg of gelijkgesteld), de opleiding en de gezinssituatie (leefeenheid) van belang.