De scholen waarin STEM en MAATSCHAPPIJ & WELZIJN,

 meer dan woorden zijn.

Wij bieden een toekomstlab voor jou als de ‘generation XXI’ student: nieuwe creatieve denkers hebben nood aan een innoverende tools: onze beide scholen engageren ons om onze onderwijsdidactiek en infrastructuur af te stemmen op de uitdagingen van de 21ste eeuw.

 

 

Waarvoor staan het Popelin Lyceum en het Technisch Atheneum?

Het Popelin Lyceum en Technisch Atheneum staan voor toekomstgericht en ethische geëangeerd onderwijs. Vanuit een brede eerste graad kunnen leerlingen doorstromen  naar een ruime waaier aan studierichtingen binnen de domeinen ‘STEM en MAATSCHAPPIJ & WELZIJN.’   We tekenen  samen  met de leerlingen  hun leertraject uit en breiden hen voor op een toekomst waarin we voor zichzelf en voor elkaar het verschil kunnen maken.

Samen zijn we sterker dus we vromen één leerteam. De kruisbestuiving tussen onze domeinen STEM en MAATSCHAPPIJ & WELZIJN zijn een absolute meerwaarde. In co – creatie maken we onze school vandaag en in de wereld van morgen het verschil.

We wetten in op het belevend leren: je leert beter en met goesting door aan de de slag te gaan met actuele en levensechte contexten en maatschappelijk relevante vraagstukken. Dankzijn een professioneel opgeleid team en de aantrekkelijk materialen waarmee zij werken, komt leren zonder problemen tot leven in jouw klas!

 

 

KERNWAARDEN EN PIJLERS VAN ONS PEDAGOGISCH PROJECT 

LEERPLEZIER:

De school is een leer- en leefplek waar we je dingen willen leren door ervaringen op te doen.

Dit verhoogt je intrinsieke motivatie waardoor talentontwikkeling een belangrijke plaats krijgt. Op die manier willen we jou prikkelen om levenslang te leren. Hieraan gekoppeld geven we jou een goede werk- en studieattitude mee met de nodige bagage aan zelfstandigheid.

ONDERNEMEND: 

Jou ondernemend leren denken en handelen is een belangrijke uitdaging voor onze school.

Wij zien ondernemerschap niet als een economische activiteit en zaken doen, maar als het vermogen om waarde te creëren door in te spelen op opportuniteiten. Deze gecreëerde waarde kan artistiek, cultureel, sociaal, maatschappelijk of economisch zijn.

ONDERZOEKEND:

We leren jou op een actieve wijze ( hands- on learning) te verdiepen in diverse onderwerpen.

Hierbij ga je zelf en samen met je studiegenoten op zoek naar antwoorden om je stellingen te verantwoorden. Je neemt dus je leerproces in handen en scherpt je onderzoeksaardigheden aan. Je leercoach begeleidt je hierbij.

 SOCIAAL VERANTWOORDELIJK: 

Onze school wil bij jongeren een positief zelfbeeld ontwikkelen.

We gaan uit van een sterke sociale visie waar samenwerking concurrentie vervangt. De verschillen tussen jongeren zie we als een meerwaarde die voor alle partijen verrijkend is. Waarde zoals solidariteit, hulpvaardigheid zowel binnen als buiten de schoolmuren en wederzijds respect staan centraal.

 

SAMEN maken we onze toekomst.