In onderwijsdiscussies spelen economische criteria dikwijls een belangrijke rol. Al te vaak wordt het rendement te veel benadrukt, want de bedrijfswereld stelt zijn eisen. Het onderwijsbeleid is echter meer dan het afstemmen van onze studenten op de arbeidsmarkt. De leerling staat centraal: niet enkel theoretische kennisoverdracht is de hoofdzaak, maar ook moeten we de nadruk leggen op het verwerven van attitudes en sociale vaardigheden die hij/zij later nodig heeft. Onze opdracht: kennen en kunnen moeten elkaar perfect aanvullen om jonge mensen op weg te zetten naar de volwassen wereld en levenslang leren. Bovendien moeten studierichtingen polyvalent genoeg blijven opdat ze zo weinig mogelijk het slachtoffer worden van verkeerde prognoses of overdreven specialisaties. Toch dient “arbeid” een referentiepunt te blijven, zowel voor jongens als voor meisjes, en daarom is een hechte samenwerking met de bedrijfswereld noodzakelijk. Daarnaast moeten we in al onze opleidingen bewust rekening houden met individuele verschillen in aanleg, leerstijl, belangstelling en achtergrond. Niet iedereen is in staat om op identieke wijze of probleemloos de eindstreep te halen!

Scholen, maar ook een hele reeks maatschappelijke instellingen beïnvloeden de vorming van jongeren. TV, reclame, pers en internet hebben al te vaak te weinig aandacht voor de macht die zij op tieners uitoefenen, een macht die trouwens met geen enkele verantwoordelijkheid gepaard gaat. Bovendien zijn studenten niet langer afhankelijk van leraars voor het ontsluieren van informatiebronnen. Internet is helemaal ingeburgerd en brengt aspecten in de belevingswereld van de leerlingen mee die soms heel ver afstaan van datgene wat in de schoolboeken, eindtermen en ontwikkelingsdoelen wordt geformuleerd.

De uitdagingen waarvoor een school staat, zijn legio. Een geregelde bezinning als ‘lerende’ organisatie is dus noodzakelijk. Het leidinggevende, lesgevende, opvoedende en ondersteunende personeel vormt een team dat vanuit eenzelfde visie en aanpak vertrekt en hierbij relevante en zinvolle doelstellingen in het cognitieve en sociaal-emotionele leerproces voorop stelt.

In een duidelijk doorzichtige structuur voor het pakket van lesgeven, persoonlijke ontwikkeling, nascholing, buitenschoolse activiteiten en beleidstaken naar al die tegenspelers stappen: daarvoor wil het Atheneum Merelbeke zorgen.